اوباما

امروز تو بانک اکثر مشتریها از انتخاب محدد اوباما خوشحال بودن نمیدونم شاید دلیلش جنگ طلب بودن رقیب اوباما یعنی رامنی باعث این خوشحالی  بود یا شایدم علت دیگه داشت .به هر حال به نظر میرسه اوباما برعکس بقیه رییس جمهوریهای آمریکا کمتر به این صهیونیستهای جنایتکار محل میذاره. هرچند که تحت تاثیر لابی اوونا در حق مردم ایران ظلمهای زیادی کرده به خصوص در جریان تحریمهای اخیر.

/ 0 نظر / 26 بازدید