کد ملی جایگزین شماره حساب جاری افراد میشود

بر اساس شنیده ها قرار هست کد ملی افراد شماره جاری فرد در هر بانک باشد ،همچنین سقف مبلغ و رنگ بندی چکها بر اساس اعتبار افراد نیز در طرح اصلاح قانون چک در نظر گرفته شده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید