زلزله

قسمتی از تنم/ وطنم/ دیروز لرزید/ قسمتی از دلم/ ایرانم ... بوشهرم/ خدایا ... ::/ آرامتر ::/ نیازی به زمین لرزه نیست ...!/ کاخِ آرزوهای این مردم به تلنگری هم فرو میریخت ....!/ هم استانی های عزیز بوشهری هم وطنم تسلیت/ 

/ 1 نظر / 29 بازدید