sms

متاسفانه مدتیست شاهد اس ام اس هایی هستیم که عزت و اقتدار بانک ملی رو نشانه گرفته اند ،مطمئنا" شما هم تا به حال از اینگونه اس ام اس های تمسخر آمیز دریافت نموده اید .به نظر میرسد این اس ام اس های جهت دار و هدفمند توسط شخص یا اشخاص خاصی ساخته و ارسال میشوند وهدفی جز تیشه زدن به ریشه این نهاد مردمی ندارند.

لذا از همه دوستان وبلاگنویس خواهشمند است به منظور مقابله با این جنگ نرم اس ام اس هایی زیبا و عامه پسند ساخته و در آن به صورت ظریف و زیرکانه به اقتدار و عزت بانک ملی و کارکنان خدوم آن اشاره کنند این اس ام اس ها میتونند جهت فراگیر شدن بین نسل جوان جنبه طنز هم داشته باشند و حتی المقدور از تبلیغ مستقیم خودداری شود .

جهت پخش این اس ام اس ها هم میتونید از خانواده بزرگ وبلاگنویسان بانک که به گستردگی تمام ایران هست استفاده کنید.

/ 0 نظر / 26 بازدید